Kanalizaciniai vandenys skirstomi į tris pagrindines kategorijas

Kanalizaciniu, arba kanalizuotinu, vandeniu vadinamas namų ūkyje, pramonės gamyboje ar kitam kuriam reikalui pavartotas įvairiomis priemaišomis užterštas vanduo. Šios priemaišos pakeičia vandens cheminę sudėtį, fizines bei bakteriologines savybes. Tą vandenį reikia pašalinti iš sodybos, pramonės įmonės arba gyvenvietės teritorijos.

Prie kanalizacinių vandenų taip pat priklauso atmosferinių kritulių — lietaus ir tirpstančio sniego vanduo.

Priklausomai nuo užteršimo pobūdžio kanalizaciniai vandenys skirstomi į tris pagrindines kategorijas:

a) buitinius-ūkinius, arba ūkinius-fekalinius, vandenis;

b) pramonės įmonių gamybinius vandenis; .

c) atmosferinius, arba lietaus, vandenis.

Ūkiniai – fekaliniai vandenys susidaro namų ūkyje, virtuvėse, pirtyse, skalbyklose, išvietėse ir kt. Jie užteršti įvairiomis namų atmatomis: maisto produktų atliekomis, fiziologinėmis išmatomis ir kitomis, daugiausia organinėmis priemaišomis.

Gamybiniai pramonės vandenys gamybiniame-technologiniame procese užteršiami įvairiomis žaliavų bei pagalbinių medžiagų atliekomis, įvairiais tepalais, dažais, metalų druskomis ir pan. Visi kanalizaciniai vandenys, tiek ūkiniai fekaliniai, tiek gamybiniai ir atmosferiniai, turi taip pat smėlio, molio ir kitokių mineralinių priemaišų.

Kanalizacinių vandenų užteršimo laipsnis bei priemaišų koncentracija būna labai įvairūs ir matuojami priemaišų mg viename litre kiekiu.

Sanitariniu požiūriu pavojingiausi yra ūkiniai fekaliniai vandenys, nes juose yra daug, dažnai net viename cm3 milijonai, įvairių bakterijų, kurių tarpe pasitaiko ir patogeninių t. y. užkrečiamų, epideminių ligų bacilų.

Užteršimo koncentracija priklauso nuo vieno žmogaus per parą suvartojamo vandens kiekio.

Gamybiniai vandenys pagal užteršimo pobūdį ir koncentraciją būna labai įvairūs. Prie priklauso ir tokie vandenys, kurie praktiškai būna švarūs; tai naudoti vandenys įvairiems agregatams bei įrengimams aušinti. Kai kuriose pramonės įmonėse tokio vandens būna 50-70% bendro suvartoto vandens kiekio.

Atmosferiniai, kritulių, vandenys užsiteršia, plaudami stogų, kiemų, gatvių ir aikščių paviršius. Jie turi dulkių, suplautų lapų, šiaudų, popierių, smėlio ir kitų panašių nešvarumų. Iš pramonės įmonių teritorijų nutekantieji lietaus vandenys būna užteršti gamybos atliekomis priklausomai nuo įmonės gamybos pobūdžio ir vartojamos žaliavos rūšies.

Praktiškai gyvenviečių, miestų ir pramonės įmonių kanalizaciniai vandenys sudaro ūkinių fekalinių, gamybinių ir lietaus vandenų mišinį. Šio mišinio sudėtis, pobūdis ir koncentracija yra labai įvairūs ir priklauso nuo vienos arba kitos vandens rūšies kiekybinio santykio, pirmoje eilėje nuo gamybinio vandens kiekio ir jo sudėties.

Kanalizacijos schema ir jos pagrindiniai elementai

Kanalizacija vadinamas inžinerinių įrenginių kompleksas, skirtas kanalizuotiniems vandenims priimti ir išleisti į atviruosius vandenis (upes, jūras), prieš tai, jei reikalinga, juos išvalant.

Nuotekų valymo įrenginiai